Product was successfully added to your shopping cart.

Domestos Power 5 Lime tuhý WC blok 55 g

Rýchly prehľad

Popis produktu
1 Hygiena 2 Dlhotrvajúca sviežosť 3 Prevencia pred vodným kameňom 4 Bohatá pena 5 Lesk

Dostupnosť: Skladom

1,35 €

Detaily

Parametre EAN: 8710908078897 Obal Plast - štandardne recyklované Príprava a použitie Návod na použitie: Zaveste WC blok cez okraj toaletnej misy a uistite sa, že sa nachádza v najsilnejšom prúde vody. Krajina pôvodu Vyrobené v EU Vrátiť Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 0850 123 850 infolinka@unilever.com www.unilever.com Typ Pri izbovej teplote Brutto hmotnosť 77 Bezpečnostné upozornenie Domestos Power 5 Tuhý WC blok Lime: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 1-(2,3,8,8-tetrametyl-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2-naftyl)etán-1-ón, linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje: nátrium-dodecylbenzénsulfonát; nátrium-dodecyl-sulfát. Jednotka (špecificky) Gramy Priemerné rozmery Priemerné rozmery Zloženie 30 % a viac aniónové povrchovo aktívne látky Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky Parfum Aromatické uhľovodíky Fosfáty Limonene Linalool Citral Dodatočný popis Vyrobené v EU Adresa distribútora Unilever Slovensko, spol. s r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava Regulovaný názov produktu Tuhý WC blok žieravosť Nebezpečenstvo Typ Pri izbovej teplote Veľkosť balenia 55 Jednotka (voľný text) g Telefonická podpora 0850 123 850 E-mailová podpora infolinka@unilever.com Webová adresa www.unilever.com Názov spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. Logá tretích strán A.I.S.E. Zelený bod Typ Závesné balenie Recyklovanie Ďalší text Zneškodnite nádobu v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdnu nádobu do komunálneho odpadu A.I.S.E. Varovania Skladujte mimo dosahu detí Nesmie prísť do kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami je potrebné ich dôkladne vypláchnuť vodou

  1. Napíše recenziu k tomuto produktu ako prvý

Napíšte vlastnú recenziu