Product was successfully added to your shopping cart.

Napíšte nám správu

Kontakty

Emőke Molnárová - KENDERES
980 34 Tachty 226

Zapísaná v živnostenskom registri okresného úradu Rimavská Sobota
Číslo živnostenského registra: 609-7648
IČO: 37104659
DIČ: 1030097442
IČ DPH: SK1030097442
IBAN: SK47 7500 0000 0040 2707 4577
Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1